Previous
Next

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

INTERNET CÁ NHÂN

Super 80

Down/up 80Mbps
200.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
MUA NHIỀU

Super 100

Down/up 100Mbps
255.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
MUA NHIỀU

Super 150

Down/up 150Mbps
320.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
MUA NHIỀU

COMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH

Combo 80

Down/up 80Mbps
235.000 VNĐ/Tháng
 • 235.000 ( No Box )-250.000 ( Có Box )
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
YÊU THÍCH

Combo 100

Down/up 100Mbps
305.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
MUA NHIỀU

Combo 150

Down/up 150Mbps
370.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
MUA NHIỀU

CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Super 250

Down/up 250Mbps
545.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí modem WiFi AC 1000F
 • Phí lắp đặt 550.000
 • Trả trước 6 tháng giảm 50% PHM
 • Trả trước 12 tháng : MPHM + AP Aruba
YÊU THÍCH

LUX 500

Down/up 500Mbps
800.000 VNĐ/Tháng
 • Công nghệ Wifi 6 siêu tốc
 • Hub AX1800GZ & AP AX1800AZ
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
YÊU THÍCH

LUX 800

Down/up 800Mbps
1.000.000 VNĐ/Tháng
 • 235.000 ( No Box ) - 250.000 ( Có Box )
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 2
 • Trả trước 12 tháng tặng 3
YÊU THÍCH

CAMERA FPT

Cam in

Camera Indoor

banner FPT smart home
1.200.000 VNĐ/Tháng
 • Nội mạng FPT giảm còn 900.000
 • Miễn phí lắp đặt ( nội mạng ) - 110.000 ( ngoại mạng )
 • Chip Sony siêu net , hỗ trợ Wifi / POE
 • Lưu trữ Cloud 3 ngày ( 198K/7 tháng ) , bảo trì trọn đời
MUA NHIỀU
Cam out

Camera IQ

1.400.000 VNĐ/Tháng
 • Nội mạng FPT giảm còn 1.100.000
 • Miễn phí lắp đặt ( nội mạng ) - 110.000 ( ngoại mạng )
 • Chip Sony siêu net , hỗ trợ POE
 • Lưu trữ Cloud 3 ngày ( 198K/7 tháng ) , bảo trì trọn đời
MUA NHIỀU

FPT SMART HOME