Previous
Next

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

INTERNET CÁ NHÂN

Giga

190.000 VNĐ/Tháng
 • Phí lắp đặt giảm từ 499K->299K
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng
MUA NHIỀU

Sky

Down/up 1Gbps/150Mbps
225.000 VNĐ/Tháng
 • Phí lắp đặt giảm từ 499K->299K​
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
MUA NHIỀU

Meta

Down/up 1Gbps
330.000 VNĐ/Tháng
 • Phí lắp đặt giảm từ 499K->299K​
 • Trang bị modem WiFi 2 băng tần
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
MUA NHIỀU

COMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH

Combo Giga

Down/up 150Mbps
230.000 VNĐ/Tháng
 • 215.000 ( No Box )-225.000 ( Có Box )
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
YÊU THÍCH

Combo Sky

Down/up 1Gbps/150Mbps
275.000 VNĐ/Tháng
 • 255.000 ( No Box )-280.000 ( Có Box )
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
MUA NHIỀU

Combo Meta

Down/up 150Mbps
380.000 VNĐ/Tháng
 • 360.000 ( No Box )-380.000 ( Có Box )
 • Trang bị modem WiFi & Bộ giải mã TV
 • Trả trước 6 tháng tặng 1
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
MUA NHIỀU

CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Super 250

Down/up 250Mbps
545.000 VNĐ/Tháng
 • Miễn phí Vigor 2927
 • Phí lắp đặt 1.000.000
 • Trả trước 6 tháng giảm PHM còn 300K
 • Trả trước 12 tháng : Tặng T13/Aruba
YÊU THÍCH

LUX 500

Down/up 500Mbps
800.000 VNĐ/Tháng
 • Công nghệ Wifi 6 siêu tốc
 • Hub AX1800GZ & AP AX1800AZ
 • Trả trước 6 tháng PHM 300K
 • Trả trước 12 tháng : Tặng 2 tháng
YÊU THÍCH

LUX 800

Down/up 800Mbps
1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Công nghệ Wifi 6 siêu tốc
 • Hub AX1800GZ & AP AX1800AZ
 • Trả trước 6 tháng PHM 300K
 • Trả trước 12 tháng tặng 2
YÊU THÍCH

CAMERA FPT

CAM Play

Camera Indoor IQ

990.000 VNĐ/Tháng
 • Nội mạng FPT giảm còn 880.000
 • Miễn phí lắp đặt
 • Chip Sony siêu net , hỗ trợ Wifi / POE
 • Bảo trì miễn phí trọn đời ( theo gói cloud )
 • Miễn phí gói lưu trữ 3 ngày trong 14 tháng ( liên hệ NVKD )
MUA NHIỀU
cam iq3 - 5

Camera Outdoor IQ3

1.400.000 VNĐ/Tháng
 • Nội mạng FPT giảm còn 1.200.000
 • Miễn phí lắp đặt
 • Chip Sony siêu net , hỗ trợ POE
 • Lưu trữ Cloud 3 ngày ( 264K/7 tháng )
 • Bảo trì miễn phí trọn đời ( theo gói cloud )
MUA NHIỀU

FPT SMART HOME