0868528060

Lux 500

800.000 

Modem : 01 Internet Hub AX1800GZ

Access Point: 01 Access Point AX1800AZ

Phí hòa mạng: 1.200.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng tặng 1, PHM giảm còn 900.000

Trả trước 12 tháng tặng 2, PHM giảm còn 600.000

Lux 500

800.000 

Danh mục:
Thanh toán 6 tháng tặng 1 thángThanh toán 12 tháng tặng 2 tháng